«

»

ต.ค. 31

ศัพท์ภาษาอังกฤษทหาร

ศัพท์ทางทหารทั่วไป (GENERAL MILITARY TERMS)